Institut

Kontakt
Personal
Geschichte
Stellenausschreibungen
Impressum

  Bereiche:  Professoren:


Dr. Knut Baumann

0531-391-2751
k.baumann@tu-bs.de


Dr. Conrad Kunick

0531-391-2754
c.kunick@tu-bs.de


Dr. Ingo Ott

0531-391-2743
ingo.ott@tu-bs.de


Dr. Hermann Wätzig

0531-391-2764
h.waetzig@tu-bs.de


  Entpflichtete und im Ruhestand befindliche Professoren:


Dr. Klaus Görlitzer (a. D.)

0531-391-2751
k.goerlitzer@tu-bs.de


Dr. Wolfgang Kliegel (a. D.)

0531-391-2751
w.kliegel@tu-bs.de


Dr. Dietrich Moderhack (a. D.)

0531-391-2755
d.moderhack@tu-bs.de


  Beamtete Wissenschaftliche Mitarbeiter:


Dr. Hans-Otto Burmeister

Akad. Direktor
0531-391-2766
h-o.burmeister@tu-bs.de


Dr. Johann Grünefeld

Akad. ORat
0531-391-2748
j.gruenefeld@tu-bs.de


Dr. Annika Groß

0531-391-2747
annika.gross@tu-braunschweig.de


Dr. Lutz Preu

Akad. ORat
0531-391-2763
l.preu@tu-bs.de


  Doktoranden


Hassan Ahmad Alhazmi

0531-391-2773
h.alhazmi@tu-braunschweig.de


Vincent Andermark

0531-391-8455
v.andermark@tu-bs.de


Shantheya Balasupramaniam

0531-391-2772
shabalas@tu-bs.de


Désirée Baumann

0531-391-7326
d.baumann@tu-bs.de


Thomas Hahne

0531-391-8453
t.hahne@tu-bs.de


Markus Immer

0531-391-2768
m.immer@tu-braunschweig.de


Waldemar Klingspohn

0531-391-2741
waldemar.klingspohn@tu-bs.de


Jessica Krause

0531-391-7303
jessica.krause@tu-bs.de


Max Kretzschmar

0531-391-2772
m.kretzschmar@tu-bs.de


Hoang Lande

0531-391-2744
hoang.lande@tu-braunschweig.de


Andreas Masch

0531-391-7301
a.masch@tu-bs.de


Kai Jorrit Maul

0531-391-8452
k-j.maul@tu-braunschweig.de


Miriam Mathea

0531-391-2772
m.mathea@tu-bs.de


Mona Mozafari Torshizi

0531-391-8453
m.mozafari-torshizi@tu-braunschweig.de.de


Markus Nachbar

0531-391-2777
m.nachbar@tu-bs.de


Oliver Orban

0531-391-8459
o.orban@tu-bs.de


Agnieszka Prochnicka

0531-391-8458
agnieszka.prochnicka@tu-bs.de


Tobias Rakow

0531-391-2776
t.rakow@tu-bs.de


Laura Schlütke

0531-391-2769
laura.schluetke@tu-bs.de


Claudia Schmidt

0531-391-2778
cla.schmidt@tu-bs.de


Frederic Schneider

0531-391-8451
frederic.schneider@tu-bs.de


Franziska Steinicke

0531-391-8454
f.steinicke@tu-bs.de


Wojciech Streciwilk

0531-391-8455
w.streciwilk@tu-bs.de


Anne Walter

0531-391-2767
anne.walter@tu-bs.de


Thomas Weidner

0531-391-2749
t.weidner@tu-braunschweig.de


AnnKathrin Weißenborn

0531-391-2797
a.weissenborn@tu-bs.de


Jessica Wölker

0531-391-2778
j.woelker@tu-braunschweig.de

  Technisches Personal


Daniela Eberle

Sekretariat
0531-391-2751
d.eberle@tu-braunschweig.de


Klaus Hartmann

Chemikalienlager / Geräteausgabe
0531-391-2762
k.hartmann@tu-bs.de


Eduard Hinz

Werkstatt
0531-391-2760
e.hinz@tu-bs.de


Petra Lippmann

0531-391-8458
p.lippmann@tu-braunschweig.de


Sybille Lucka

Analysenausgabe
0531-391-8450
s.lucka@tu-bs.de


Sandra Meyer

Analytische Abteilung
0531-391-2779
sa.meyer@tu-bs.de


Petra Reich

Analytische Abteilung
0531-391-2779
p.reich@tu-bs.de


Frank Roese

Elektrowerkstatt
0531-391-2774
f.roese@tu-bs.de


Katharina Schuller

Analysenausgabe
0531-391-7320
ka.schuller@tu-bs.de


Matthias Söchtig

Geräteausgabe / Chemikalienlager
0531-391-2757
ma.soechtig@tu-bs.de


Kerstin Staats

Analysenausgabe
0531-391-2770
k.staats@tu-bs.de


Britta Thomas

Sekretariat
0531-391-2765
b.thomas@tu-bs.de