Forschung

Arbeitsgruppe Professor Dr. K. Baumann
Arbeitsgruppe Professor Dr. C. Kunick
Arbeitsgruppe Professor Dr. H. Wätzig
Arbeitsgruppe Professor Dr. I. Ott
Stellenausschreibungen
Professor
Dr. K. Görlitzer (a. D.)
Professor
Dr. W. Kliegel (a. D.)
Professor
Dr. D. Moderhack (a. D.)
Professor em.
Dr. Dr. h.c. G. Zinner

  Professor em. Dr. Dr. h.c. Gerwalt Zinner


Arbeitsgebiete in Braunschweig waren(Auswahl):